MARS Tab, Türkiye'de tablet yayıncılığı geliştirmek ve bu yeni mecrayı güçlendirmek için yola çıkan cesur bir dijital atılım. 60 bini aşan tirajıyla Türkiye'de tablet yayıncılığın en güçlü ve yenilikçi referansı olma yolunda life-style kategorisine yeni bir soluk getiren MARS Tab, her ay AppStore ve GooglePlay'de zengin ve interaktif içeriğiyle yayında. Okuyucularına sıra dışı ve interaktif bir tablet dergi deneyimi yaşatan MARS Tab, multimedya dergiciliğinin en etkileyici formu. Kapak röportajlarından özel dosyalara, etkileyici foto-galerilerden zengin hobi, kültür ve teknoloji sayfalarına kadar dopdolu bir içerik sunan MARS Tab, kullanıcılarını farklı duyularını kullanmaya davet ediyor.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları

Kullanım Konusundaki Kısıtlamalar

Bu site, MARS Tab'a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen kendi kaynaklarından sağlanmaktadır ve bu malzemeler ulusal ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

MARS Tab’a Lisans

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, MARS Tab’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında MARS Tab şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:

Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

Sorumluluğun Reddi

MARS Tab, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne MARS Tab ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, MARS Tab, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. MARS Tab, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. MARS Tab, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (MARS Tab değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluğun Sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, MARS Tab, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; MARS Tab malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. MARS Tab kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı MARS Tab’ın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Son Bulma

Bu koşullar, MARS Tab tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

MARS Tab ve Gizlilik Haklarınız

MARS Tab, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:Bize elektronik posta ile info@marstab.com üzerinden erişebilirsiniz. Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer MARS Tab ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, MARS Tab size adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında sizden Kişisel Bilgi’lerinizi isteyebiliriz. MARS Tab’ı işletirken kişisel bilgilerinizi kullanırız ve MARS Tab’ın ya da Microsoft’un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz. Cookie’nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Eğer herhangi bir zamanda bir Site’nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize info@marstab.com adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info@marstab.com adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Diğer

Bu kullanım koşulları, T.C. yasalarına uygun olarak ve onlarla herhangi bir çelişkiye düşmeden yürütülecektir. Eğer bu koşulların herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.